Diplomatický protokol

Medzinárodný klub SR svojim členom i nečlenom ponúka príručku s názvom
DIPLOMATICKÁ PRAX A PROTOKOL, 79 strán, 14,4 MB
za 9,00 EUR na CD-R, resp. za 6,- EUR pri expedícii mailom vo formáte PDF

CD

Obsah príručky:
Diplomacia kedysi a dnes, požiadavky na znalosti a prácu diplomata – Zahraničná politika – Bilaterálne a multilaterálne vzťahy – Činnosť MZVaEZ SR a zastupiteľských úradov SR v zahraničí Ekonomická dimenzia diplomacie, obchodná diplomacia, činnosť OBEO – Európska obchodná politika a diplomacia -Kultúrna dimanzia diplomacie, práca slovenských inštitútov v zahraničí – Konzulárna činnosť, konzulárne úrady a honorárni konzuli – Medzinárodné zmluvy a dohody – Viedenské dohovory o diplomatických a konzulárnych stykoch – Diplomatická prax, exteritorialita, diplomatická imunita, diplomatický a politický azyl, persona non grata – Komunikovanie v diplomacii, diplomatická nóta, aide-memoire, kuriér, šifra, správa in claris – Štátny a diplomatický protokol – Diplomatická listina – Protokolárne poradie predstaviteľov SR podľa uznesenia vlády SR -Protokolárne poradie zahraničných diplomatov v SR – – Zdroje informácií pre túto príručku – Prílohy: Programové vyhlásenie vlády SR z roku 2012 – oblasť zahraničnej politiky – Pravidlá diplomatického protokolu v Slovenskej republike prijaté vládou SR – Vzory pozvánok na diplomatické spoločenské akcie – Nákresy zasadacích poriadkov na obedy, večere a bankety – Ukážky z testu korešpondenčného kurzu k tejto problematike

Informácie o autorovi textov príručky s 23-ročnou praxou v diplomacii sú na internetových stránkach klubu http://www.intclub.sk/http://www.etiketa-protokol.sk/ v časti Infocentrum MK SR.

Príručku si možno objednať zaslaním vlastnej objednávky alebo mailom s fakturačnými údajmi na  intclub-ic@profi.sk Pošleme ju na CD-R poštou alebo mailom vo formáte PDF do troch pracovných dní od preplatenia našej faktúry,

Údaje o klube do objednávky:

Adresa dodávateľa:
Medzinárodný klub SR
Infocentrum MK SR
Furdekova 5
921 01 Piešťany
IČO: 30843979
DIČ: 2020528587