Manažérska etiketa

Medzinárodný klub SR svojim členom i nečlenom ponúka príručku s názvom

MANAŽÉRSKA ETIKETA, IMIDŽ A RÉTORIKA, 73 strán, 9,3 MB
za 9,00 EUR na CD-R. resp. za 6,- EUR pri expedícii mailom vo formáte PDF

CD

Obsah príručky:
Manažérska etiketa – „Kto prestane vyhľadávať, prestane byť vyhľadávaný“- Potvrdzovanie účasti a ospravedlňovanie neúčasti – Mobilné telefóny – Prijímanie návštev na vlastnom pracovisku – Pozvanie ústavných činiteĺov SR na akciu – Oslovovanie významných činiteľov a konverzácia s nimi Príprava návštevy zahraničnej delegácie – Protokol pri podpise dohody alebo kontraktu – Dary, ako a kedy ich odovzdať – Vzorový text etického kódex organizácie – Čo je tabu v manažérskom svete – Imidž vedúceho pracovníka – Imidž firmy alebo organizácie – Základné pravidlá rétoriky – Ako hovoriť a pôsobiť na druhých ľudí – Skúsenosti z medzinárodných rokovaní – Príprava slávnostného zhromaždenia – Posadenie hlavných hostí na slávnostnom zhromaždení v sále – Tlmočenie na zhromaždeniach – Menovky na stoloch v rokovacej sále – Vlajočky cudzích krajín na stoloch – Sebaovládanie a potláčanie emotívnosti – Boj proti stresu – Technický prístup k potláčaniu stresu – Medziľudské vzťahy na pracovisku – Pravidlá úspešnosti podľa svetových expertov – Manažment času – Komunikovanie s partnermi vo vyspelých krajinách – Písomný styk s diplomatmi – Norma STN 01 6910 „Pravidlá písania a úpravy písomností“ – Ďakovné a gratulačné listy – Osobné listy – Oznamovanie organizačných a personálnych zmien – Zdroje informácií  pre túto príručku – Prílohy s komentárom: Vzory správnyxh vizitiek – Vzory listov so správnou slovenskou a anglosaskou úpravou – Ukážky z testu korešpondenčného kurzu k tejto problematike

Informácie o autorovi textov príručky s 23-ročnou praxou v diplomacii sú na internetových stránkach klubu http://www.intclub.sk/http://www.etiketa-protokol.sk/ v časti Infocentrum MK SR.

Príručku si možno objednať zaslaním vlastnej objednávky alebo mailom s fakturačnými údajmi na  intclub-ic@profi.sk Pošleme ju na CD-R poštou alebo mailom vo formáte PDF do troch pracovných dní od preplatenia našej faktúry,

Údaje o klube do objednávky / adresa dodávateľa /:

Medzinárodný klub SR
Infocentrum MK SR
Furdekova 5
921 01 Piešťany
IČO: 30843979
DIČ: 2020528587