Stručne o klube

Bratislava

Medzinárodný klub SR /MK SR/ je ne­zis­ko­vé a pol­i­ticky neutrálne záujmové združenie, kto­ré vznik­lo v januári 1993. Je najdlhšie pôsobiacim klubom svojho druhu v Slovenskej republike.
Klub založil bývalý diplomat Ing. Rudolf Hromádka, ktorý bol aj jeho predsedom v rokoch 1993 – 2011. Sídlom klubu v tomto období boli Piešťany. Od zvolenia bývalého veľvyslanca Ing. Dušana Rozboru za nového predsedu Medzinárodný klub SR sídli v Bratislave. V Piešťanoch zostalo pôsobiť Infocentrum MK SR.

Vzdelávanie ako ťažisko činnosti klubu

Cieľom činnosti klubu je podporovať roz­voj medzinárodnej ekon­o­mick­ej a in­ej spolupráce, členstvo SR v Európskej únii, NATO a v ďaľších medzinárodných zos­ku­pen­i­ach, získavať informácie od­ najpovolanejších predstaviteľov SR o slov­enskej ekon­o­mike, šíriť poz­nat­ky o najnovších tren­doch vo svete a rozvíjať osobné kon­takty. Ťažisko činnosti klubu je vo vzdelávaní predstaviteľov členov klubu prostredníctvom vystúpení a prednášok najpovolanejších vládnych činiteľov a expertov k problematike o ktorú prejavia záujem.

V klube vystúpili mnohé známe osobnosti

Bo­li to napr. V. Klaus, M. Šefčovič, M. Lajčák, Ľ. Jahnátek, Ľ. Vážny, V. Tomanová, J. Kubiš, J. Figeľ, I. Šramko, S. Kozlík, V. Maňka, M. Flašíková-Beňová, P. Hrušovský, I. Mikloš, E. Ku­kan,  P. Csáky, F. Palko, L. Gyu­rovsz­ky, P. Rusko, Ľ. Kaník, R. Nemc­sics,  I. Korčok, R. Káčer,  J. Brocka, Ľ. Fogaš, M. Kadlečíková, L. Vtáčnik, B. Schmögnerová, Ľ. Černák, M. Machová, M. Jus­ko, P. Hamžík, I. Sitek, E. Kohútiková, V. Masár, M. Šikula, P. Staněk, Š. Luby, J. Brhel, J. Šesták, P. Brňo, J. Foltín, E. Sičáková-Beblavá, J. Spišiak, V. Soták, M. Majoroš, pred­stav­i­te­lia EÚ, NATO, MMF, EBOR, EIB, atď.

Bezkonkurenčná odlišnosť v činnosti MK SR od činnosti ostatných klu­bov

Klub pre svo­jich členov v rámci členských príspevkov zor­gan­i­zo­val aj početné spoločenské, poznávacie či oddychové akcie, exkurzie a pod., akými boli napr. ple­sy v Trenčianskych Tepliciach, Bratislave a Piešťanoch, golfové tur­na­je v Bernolákove a Piešťanoch, plav­by loďou po Du­na­ji s prehliadkou vodného diela v Gabčíkove, exkurzie do závodov Volks­wa­gen, Komárňanské lode­nice Al­ca­tel, KIA Motors pri Žiline a Atómová elektráreň v J. Bohuniciach, návšteva múzea
TA­NAP v Tatranskej Lomnici, vyh­li­ad­ko­vé le­ty nad Nitrou, návšteva skanze­nov v Pribiline a Bardejovských kúpeľoch, preh­li­ad­ka ľadovej jas­kyne Sloboda v Demänovskej doline, návšteva medzinárodných výstav in­sit­né­ho ume­nia v Bratislave, preh­li­ad­ka his­to­rick­é­ho ja­dra Bar­de­jo­va, módne prehliadky v Piešťanoch, Lučenci, Spišskej Novej Vsi a Liptovskom Jáne, návšteva výstavy Fulla 2002, záhradné slávnosti v Častej- Papierničke a Piešťanoch, návšteva bratislavskej burzy, účasť na­ troch predstaveniach  SĽUK-u, exkurzie do prie­my­sel­ných par­kov v Kechneci a vo Vrábloch, návšteva predstavenia v Štátnom divadle v Košiciach, prehliadka Nádvoria Európy
v Komárne, preh­li­ad­ka gol­fo­vé­ho ih­ris­ka Šedý medveď na Táloch, návšteva Novohradského múzea v Lučenci, spoločná prechádzka oko­lo Štrbského Ple­sa, prehliadka oltára Majstra Pavla v Levoči, exkurzia do Mincovne Kremnica vrátane novej raziarne eura, prehliadka historických pamätihodností Skalice a originálnej výrobne Skalického trdelníka, ochutnávka vína v rakúskom Burgenlande a vo Vinárstve Elesko v Modre, atď.

 

Podrobnejšie informácie o činnosti klubu získate kliknutím na Medzinárodný klub SR v hornej časti tejto domeny alebo priamo na internetovú stránku http://www.intclub.sk/